De wereld is in mist gehuld

De wereld is in mist gehuld

In stilte
telt zij haar dagen, opdat
van hogerhand
’t slotsein wordt gegeven

Wachten wij
de onvoorspelbaarheid der dagen
op genezing
van wat niet meer was, dan
een weerspiegeling van ’t zelfbeeld

 

23 Maart

 

Categorieën