Ik wil verzen die zijn als juwelen

Ik wil verzen die zijn als juwelen
Opdat zij tot in verre toekomst duren,
Niet door de dood bevlekt
Die loert in alle dingen,
Verzen waarin wij de droeve kortheid
Onzer tijd vergeten, om te keren tot
Die oude vrijheid die wij
Wellicht nooit bezaten.
In deze verre, milde schaduwen,
Waar de historie ons niet kent, gedenk ik
Hen die hun zorgeloze
Verzen zorgzaam weven.
En boven allen aan jou denkend, schrijf ik
Onder een zachte zon, en drink daarbij,
Onsterfelijke Horatius,
Onnodig, op jouw roem…

 

5-8-1923 Fernando Pessoa
Vertaling door August Willemsen

 

Categorieën