2023

 2023 Wat jammer,dat jij mij niet ziethoe mijn ogen de jouwe zoeken, maardoodslaan op een onmetelijke muurvan leegte Wat jammer,dat jij mij niet hoortmijn: ‘goedemorgen’ oplostals sterrenstof, en nazindertde stilte die achterblijft En tegelijkertijd hoor...