Boven ruist het riet

Boven ruist het riet Zeg alleen ietsals je iets te zeggen hebtzei hijtegen zichzelfOp een ochtend, aande waterkantstond jij, ’n weerspiegelingmet het leven, en jeogen keken droef, doorhet wateroppervlak, de diepte inBen jij gegaaneen innerlijke reis, dooralgen en...