Sol Invictus

Sol Invictus Ik droom mijndromen zachtachter ramenin lege ruimteszijn ze het hardst Buiten valt de donkertetikt zachtjes tegen mijn gezichtgeeft mij ruimte, ademen in de vertedooft het laatste licht Doch het vuur in mijzal altijd brandenis de klankschaal van mijn...

Rijdend door Zuid-Frankrijk

Rijdend door Zuid-Frankrijk Toen de regen nog goud klaterdestreek mijn grootmoeder met haar penseelover deze landschapspracht Wil ik hoog in je springencipresse zachtwuif in de winden vanuit de diepte komtde zee beminthaar schattenen wacht Tot ik aan je dachtvoelde ik...

De Tijd

De Tijd Het is weer tijdagenda-tijdlaat ik je graag verdwijnenachter lichte gordijnenglijd jij tussen mijn vingersin ’n diep bezinneneen loge zee Overkom jij mij opeensval je over mij heenhet is de eindeloosheid die ik van je leendoch tracht jij mij te...

2015

2015 Goudgeel zal jij zijnstralend als een zon in juniwil ik dansen door je stratenmet mijn jurken zwieren, zwaaien enzorgeloos zal ik zijn Wil ik de koperen zon in Zuid-Afrika kussenOnder een klare sterrenhemel zal ik je toefluisteren:Wat ben jij een prachten zo...