2023

 2023 Wat jammer,dat jij mij niet ziethoe mijn ogen de jouwe zoeken, maardoodslaan op een onmetelijke muurvan leegte Wat jammer,dat jij mij niet hoortmijn: ‘goedemorgen’ oplostals sterrenstof, en nazindertde stilte die achterblijft En tegelijkertijd hoor...

Boven ruist het riet

Boven ruist het riet Zeg alleen ietsals je iets te zeggen hebtzei hijtegen zichzelfOp een ochtend, aande waterkantstond jij, ’n weerspiegelingmet het leven, en jeogen keken droef, doorhet wateroppervlak, de diepte inBen jij gegaaneen innerlijke reis, dooralgen en...

Blikken

Blikken Ik zie je blikkenje gaat op in illusies,dwaalt langs luchtkastelenverliest je in een landschap vol dromendie rusten op mijn huid Voel mijn huid,kon je maar, in mijn diepte kijkenwaarin ik besta Maar jij kijkt naar mij,en ziet mij niet   7 Juni  ...

Blauwe Dag

Blauwe Dag Ik heb het idee, om iets te moetenopgegeven Liggend op mijn ruggeef ik op, aan overgavedanst de muziek in mijn lijfdwarrelt weer in de atmosfeer Een gedicht schrijvenis wat ik wilmaar de woorden bereiken mij niet Op deze blauwe dag,die enkel en alleen...

Het is herfst in mijn hart

Het is herfst in mijn hart Het is herfst in mijn hart Blaadjes dwarrelen door mijn hoofdregendruppels vallen, op’n zacht cedertapijtDe tijdneemt ze mee,naar andere oordenDaar waar ze zullen bloeien te midden van,een eeuwigheid   21 September  ...

De wereld is in mist gehuld

De wereld is in mist gehuld De wereld is in mist gehuld In stiltetelt zij haar dagen, opdatvan hogerhand’t slotsein wordt gegeven Wachten wijde onvoorspelbaarheid der dagenop genezingvan wat niet meer was, daneen weerspiegeling van ’t zelfbeeld   23 Maart  ...